Ľubomír Burgr
Profil

Ľubomír Burgr je absolventom košického konzervatória v hre na husliach. Po štúdiách pôsobil v rokoch 1985 – 1990 ako huslista v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1986 založil spolu s kontrabasistom Martinom Marinčákom legendárnu skupinu Ali ibn Rachid. V roku 1999 absolvoval štúdium skladby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (u prof. Ivana Paríka). V roku 1991 sa stal členom Divadla Stoka, kde pôsobil ako herec, hudobník a skladateľ. Od roku 1995 je členom komorného orchestru Požoň sentimental a zoskupenia improvizovanej hudby Vapori del Cuore. Skladá hudbu pre orchester, sólové nástroje a inštrumentálne kompozície. Je tiež autorom hudby k viacerým divadelným predstaveniam. Hudbu k hrám B. Uhlára a M. Karáska vytváral už v Divadle pre deti a mládež v Trnave (Predposledná večera, Tanap) a v Prešove (Ocot) či v Divadle na Kopánke v Trnave.  Hudobno-autorský podiel mal aj v hrách Divadla Stoka (Impasse, Donárium, Dyp Inaf, Vres, Nikto, len čajka si omočí nohy v mojich slzách).  Z jeho hudobnej tvorby možno spomenúť komorné skladby Výkrik do tmy (2002), Mimo obrazu (2003). V roku 2000 spolu s bývalými členmi Stoky (s Martinom Burlasom, Monikou Čertezni, Ingrid Hrubaničovou, Máriusom Kopcsayom, Zuzanou Piussi) založil Združenie pre súčasnú operu, nezávislú platformu pre produkciu a uvádzanie pôvodných slovenských netradičných opier. Poetiku Stoky Burgr preniesol aj do experimentov s operným žánrom. Pre združenie napísal pôvodnú slovenskú operu Smrť v kuchyni (2000) a Tête-à-tête (2002). Na aktivity združenia priamo nadväzuje Divadlo SkRAT. V roku 2003 spoluzaložil centrum súčasnej kultúry A4 – nultý priestor, kde pôsobí ako vedúci-produkčný a dramaturg Divadla SkRAT. Ako režisér spolupracoval  s nezávislým autorským Divadlom Na Peróne.