Alena Lelková
Trailery vybraných inscenácií

Moje baby,

Štátne divadlo Košice

Archív: archív Štátneho divadla Košice.

Misky strieborné, nádoby výborné,

Štúdio 12, Bratislava

Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava.

Jurgova Hana,

Štúdio 12, Bratislava

Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava.