Alena Lelková
Fotografie vybraných inscenácií

Zakázané uvoľnenie,

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Das Ding (to),

Divadlo Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juraj Bartoš. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juraj Bartoš. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juraj Bartoš. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juraj Bartoš. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Juraj Bartoš. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Hastrošovci,

Bábkové divadlo Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina