Zuzana Kozánková
Fotografie vybraných inscenácií

3x20, časť Spaces,

Artyci

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ctibor Bachratý. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Pre Gaiu,

Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Sui Generis,

Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Artyci