Zuzana Kozánková
Profil

Zuna Vesan Kozánková (rod. Bacová, 1973, Žilina) vyštudovala Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore pedagogika moderného tanca. Absolvovala niekoľko stáží v Európe a v Ázii. Okrem tanca vyštudovala školu Shiatsu KI a odbor akupunktúry na Univerzite Guang Ming Beijing v Prahe. V roku 1995 absolvovala študijný pobyt vo Francúzsku v choreografických centrách Diverrés/Montet v Rénnes Claude Brumachon v Nantes a CNDC – Vysoká škola súčasného tanca v Angers. V rámci európskeho štipendijného programu pre súčasný tanec DABCE WEB Viedeň v Rakúsku v rokoch 1997 a 1998 absolvovala stáže s významnými svetovými pedagógmi a choreografmi: Frey Faust (USA), Hope Martin (USA), José Navas (Kanada), Andrew de L. Harwood (Kanada), David Zambrano (USA), Mia Lawrence (USA), Alarmél Valli (India), Mamadou M´Baye (Senegal)... Počas umeleckej rezidencie v Dance Centre, School of Performing Arts – Bangkok v Thajsku v roku 2000 sa venovala štúdiu techník aikido, joga a thajský klasický tanec. V kaštieli v Mojmírovciach si doplnila vzdelanie štúdiom svetelného dizajnu, ktoré organizovala Asociácia súčasného tanca spolu s Moving Academie for Performing Arts (MAPA) z Holandska.

Už počas štúdia na Tanečnom konzervatóriu intenzívne spolupracovala so Zuzanou Ďuricovou Hájkovou, po jej absolvovaní v jej Skupine súčasného tanca a neskôr v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Tu pôsobila nielen ako tanečnica, ale aj ako tanečná pedagogička a asistentka choreografky. V roku 1996 založila spolu s Milanom Kozánkom Tanečnú spoločnosť Artyci.

Okrem choreografickej činnosti pre Tanečnú spoločnosť Artyci, ale aj iné súbory je Zuna vyhľadávanou pedagogičkou tanca a jeho alternatívnych podôb, a lektorkou, pôsobiacou v Bratislave, Banskej Bystrici, Prahe, Salzburgu, Viedni, Leeds, Freiburgu, Vroclave, Poznani, Bangkoku, Pekingu a Hongkongu. Počas 30 rokov pôsobenia v pedagogickej sfére Kozánková vyvinula jedinečný štýl práce s ľudským telom, vychádzajúci z dôkladných znalostí anatómie ľudského tela a tokov energie v ňom, doplnených o techniky súčasného tanca, body awarness a kontaktnú improvizáciu. Praktické tanečné poznatky prepája v tvorivej a pedagogickej práci s univerzálnymi princípmi taoizmu, aj vďaka svojmu štúdiu čínskej medicíny a čchi-kungu, do metodického systému rozvíjajúceho pohybovú inteligenciu. Ako pedagogička pôsobila napríklad v tanečnej škole SEAD v rakúskom Salzburgu, v Northern School of Contemporary Dance v britskom Leadse a na škole Bewegungs-art Freiburg v Nemecku. Spolu so svojím manželom Milanom Kozánkom je zakladateľkou Centra Pangea Meetingpoint v Orlických horách a tiež pedagogičkou letných tanečných workshopov Tanec na horách, ktoré sa každoročne konajú od roku 2000. Tanec na horách vybudoval tradíciu vzdelávania tanečníkov a postupne sa stal aj vyhľadávanou medzinárodnou letnou tanečnou školou, ktorej sa počas viac ako dvadsaťročného fungovania zúčastnilo viac ako 500 účastníkov nielen zo Slovenska a Česka, ale tiež študenti takmer všetkých európskych krajín, z Izraela, Indie, Japonska, USA, Kanady a Číny. 

Zuna Kozánková je autorkou dvoch dlhodobých výskumných projektov Medicína v tanci Dancing Qigong, zameraných na prepájanie filozofie taoizmu a čínskej medicíny so životom aktívnych umelcov, najmä v rámci podpory ich zdravia a rozvíjania performatívneho aspektu ich prezentácie. Dancing Qigong pomáha pri skvalitňovaní tanečnej techniky, v prehlbovaní interpretačnej skúsenosti v role performerov a zároveň pri upevňovaní poznania v oblasti zdravého používania svojho tela, a teda pre zabezpečenie dlhšej umeleckej kariéry.

Svoje aktivity Zuna Vesan Kozánková rozširuje aj o tanečnú publicistiku. Recenzie tanečných inscenácií, články a eseje o tanci, rozhovory s významnými tanečnými osobnosťami a príspevky o zdraví a čchi-kungu pravidelne publikuje v domácich a aj zahraničných tanečných a divadelných časopisoch, profesionálnych tanečných webových portáloch, ako aj v časopisoch o alternatívnej medicíne.

V roku 2018 jej vyšla prvá kniha TAO – cesta ku zdraviu, ktorá sa dočkala ďalších troch dotlačí, v roku 2020 vyšla jej druhá kniha MERIDIÁNY – dráhy života a v roku 2021 tretia kniha CVIČENIE AKO LIEK.