Šárka Ondrišová
Fotografie vybraných inscenácií

BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Brenkus. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Brenkus. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Brenkus. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Brenkus. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Brenkus. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Voda na vode,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Canto Hondo (hlboká pieseň o nej...),

Tanečné divadlo elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív Tanečného divadla elledanse