Šárka Ondrišová
Profil

Šárka Ondrišová (1971, České Budějovice) absolvovala Katedru tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore choreografia a réžia. V roku 2012 na HTF VŠMU úspešne ukončila aj doktorandské štúdium, kde v súčasnosti pôsobí ako hlavný pedagóg  pre štúdium choreografie a réžie. Počas svojej kariéry vytvorila vyše sedemdesiat choreografií pre divadlá a vlastné projekty. Spolupracovala a dodnes tvorí pre všetky bratislavské divadelné scény, desiatky choreografií pripravila pre muzikály, opery aj veľké televízne šou.

V minulosti ako tanečnica pôsobila napríklad v súboroch moderného tanca Auriga, vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave, na Novej scéne, v súbore LST Bautzen v Nemecku. V rokoch 1997 – 1999 bola umeleckou vedúcou a choreografkou profesionálnej tanečnej skupinu Kabaret.

V roku 2007 založila Divadlo a Tanečnú školu elledanse, ktoré do roku 2018 úspešne viedla ako umelecká riaditeľka a choreografka. Okrem Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici tak vznikla ojedinelá stála scéna súčasného tanca na Slovensku, na ktorej sa prezentovali mnohé tanečné a divadelné zoskupenia. Divadlo v júni 2015 z finančných dôvodov prišlo o vlastný priestor a v roku 2018 došlo k pozastaveniu jeho činnosti. Tanečná škola elledanse pokračuje vo svojich aktivitách aj v súčasnosti. Ondrišová v divadle elledanse založila, umelecky aj pedagogicky viedla Company elledanse, ktorá prezentovala slovenský súčasný tanec a pôvodnú autorskú tvorbu nielen na Slovensku, ale má za sebou viac ako dvadsať úspešných zahraničných hosťovaní v divadlách a festivaloch po celej Európe. Napríklad v roku 2014 po prvý raz vôbec participoval slovenský súčasný tanec a divadlo s produkciami divadla elledanse na najväčšom európskom festivale a veľtrhu v Düsseldorfe a v roku 2015 na ázijskej platforme v Jokohame v Japonsku. Šárka Ondrišová niekoľko sezón úzko spolupracovala s Miroslavou Kovářovou na príprave a realizácii festivalu Bratislava v pohybe.
V rokoch 2009 – 2013 iniciovala a viedla vzdelávací projekt pre profesionálnych tanečníkov a študentov tanečných odborov Tanečné návraty.

Získala viacero ocenení, napríklad 2003 Cena Litfondu – muzikál Vlasy (2003), DOSKY za najlepšiu réžiu sezóny – Canto Hondo, DOSKY za najlepšiu inscenáciu sezóny – Canto Hondo (2008), Cena Litfondu – Canto Hondo (2008), Cena ministra kultúry (2009) a tiež bola nominovaná na DOSKY za objav sezóny – Pocta kravám (2010) a Slovenku roka 2016 a pod.

Aktívne sa venuje joge, absolvovala a dodnes navštevuje množstvo jogových seminárov a workshopov doma i v zahraničí (India, Srí Lanka, Thajsko, Bali).

Významná je aj jej pedagogická činnosť. Pôsobila najmä ako pedagóg džezového a moderného tanca a choreografie a réžie doma aj v zahraničí. Okrem systematického rozvíjania interpretačných kvalít členov súboru Company elledanse a zvyšovania umeleckej a technickej úrovne študentov Tanečnej školy elledanse vychovala Ondrišová množstvo úspešných tanečníkov v súboroch Biele divadlo, Alfa, Auriga, v Štátnom konzervatóriu na Tolstého ulici v Bratislave, v súkromnom muzikálovom gymnáziu Alkana. V roku 2015 pedagogicky pôsobila na tanečnej škole LCDC v Okayame v Japonsku. Od roku 2016 až doteraz pôsobí na Katedre Tanečnej tvorby HTF VŠMU ako pedagogička choreografie a réžie, takisto aj na Katedre herectva na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave.