Katarína Brestovanská
Fotografie vybraných inscenácií

Medzi túžbou a smrťou,

En Vorentoe o. z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Indigo,

Nový priestor o. z.

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

DUAL,

Nový priestor o. z.

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Radovan Dranga. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Radovan Dranga. Archív: archív En Vorentoe o.z., Bratislava

Fotogaléria

Foto: Radovan Dranga. Archív: archív En Vorentoe

Fotogaléria

Foto: Noro Knap. Archív: archív En Vorentoe