Katarína Brestovanská
Profil

Katarína Brestovanská (1980) je slovenská tanečnica, choreografka, performerka a tanečná pedagogička. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociálna a kultúrna andragogika. Tancu sa však začala venovať už v mladom veku na súkromnej základnej umeleckej škole v Prievidzi. V rovnakom meste sa paralelne venovala štúdiu hry na klavíri na Hudobnej škole Ladislava Stančeka, v ktorom kontinuálne pokračuje aj v súčasnosti.

V roku 1999 získala ako tvorkyňa štipendium v Minamiza Kabuki Theatre v Kyoto v Japonsku a v roku 2002 absolvovala štipendijný pobyt v tanečnom divadle pre súčasné umenie Bunkamura v Tokiu v Japonsku. V období rokov 1999 až 2007 pôsobila ako tanečnica v súboroch moderného tanca Allegro a v Tanečnom divadle Bralen. V Divadle a Company elledanse pôsobila ako tanečná interpretka v rokoch 2007 – 2010.

Brestovanská absolvovala rôzne workshopy pod vedením známych tanečných umelcov: Kira Kirsch (Axis Syllabus, Nemecko), Frey Faust (Axis Syllabus, Nemecko), Wim Vandekeybus (Ultima Vez, Belgicko), Laura Arís (Ultima Vez, Belgicko), Milan a Zuna Kozánkovci (Artyci, Slovensko), Sri Louise (Underground Yoga Parlour, USA), Anton Lachký (LesSlovaks, Belgicko) a ďalší.

Založila a viedla občianske združenie Nový Priestor – Centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla a v rokoch 2011 – 2017 tu zastávala funkciu manažérky produkcie. V roku 2021 zo združenia vznikol  komplexný tanečný projekt En Vorentoe s interdisciplinárnym charakterom. Tvorba spočíva vo výskumnom procese, ktorý sa odohráva v úzkej spolupráci so spriaznenými umelcami a kolektívmi.

V roku 2020 spolupracovala na koncepte a realizácii site-specific performance Via molae pre Schaubmarov mlyn Slovenskej národnej galérie v Pezinku. Dlhodobo spolupracuje aj s nemeckým tanečným zoskupením MichaelDouglas Kollektiv z Nemecka. Na základe choreografického výskumu vytvorila v roku 2021 koncept pre ich spoločný projekt Shifting Systems. Tiež sa podieľala na príprave participatívnych situácií s presahom do spoločenských tém v projekte The Polarity Party, The Polarity Party reload – online verzia, ktorý MD Kollektiv vytvorili spolu s inovátorkou tanečného umenia Danou Caspersen z USA.

Work-in progress dielo z roku 2022 All inclusive 1052 sa stalo prototypom pre dlhodobý projekt založený na práci s polyfonickým vedením tanečných tiel vo vzťahu k partitúre Koncertu D-mol od Johanna Sebastiana Bacha. V sóle Brestovanská zachytáva princípy Bachovej partitúry a prekladá ich do estetiky tanečného tela. Pohybový materiál, jeho  energetické a vibračné vrstvy sa inšpirujú poznatkami prebiehajúceho skupinového výskumu Hudobné dielo ako základ pre prácu s tancom, performanciou, textom a zvukom.

V novembri 2022 sa stretli Katarína Brestovanská a Zdenka Brungot Svíteková v tvorivom procese projektu Čajový obrad. Projekt je reminiscenciou obdobia, keď Katarína Brestovanská získala Bunkamura štipendium na štúdium divadla No v Center for the Performing Arts Shiga v Japonsku, kde dva roky žila a pracovala. Spolu so Zdenkou Brungot Svítekovou čerpajú z metódy Tadashi Suzukiho pre hercov, ktoré Svíteková študovala pod hlavičkou SITI Co, a zo skúseností zo spolupráce s japonským súčasným tancom v programe i-Dance Asia, ktorého štipendium získala v roku 2015.