Tibur Trulik
Fotografie vybraných inscenácií

Dotyk Alžbety,

Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Pravý uhol,

Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ján Viazanička. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ján Viazanička. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ján Viazanička. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ján Viazanička. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Ján Viazanička. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Babylonská veža,

Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Fotogaléria

Foto: Vlado Veverka. Archív: archív Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica