Vladislav Šoltýs
Trailery vybraných inscenácií

Fascia,

Vladislav Šoltýs

Autor videa: Maco Švehla.

Quadrans / časť Trhlina,

Tanečné divadlo elledanse

Autor videa: Peter Groll. Archív: archív Tanečného divadla elledanse.

Kráľ,

Vladislav Šoltýs

Autor videa: Martin Oravec. Archív: archív Vladislava Šoltýsa.