Zuzana Burianová
Trailery vybraných inscenácií

i – Strata identity,

Tanečné Divadlo Alternatív

Autor videa: Peter Kotrha. Archív: archív Tanečného Divadla Alternatív.

Framing,

Tanečné Divadlo Alternatív

Autor videa: Peter Kotrha. Archív: archív Tanečného Divadla Alternatív.

Denníky,

Tanečné Divadlo Alternatív

Autor videa: David Cartwright. Archív: archív Tanečného Divadla Alternatív.