Zuzana Burianová
Profil

Zuzana Burianová (1983, Žilina) tanečnica, choreografka, performerka, speváčka, hudobníčka, režisérka a pedagogička, začala svoju tanečnú kariéru v žilinskom Tanečnom divadle Alternatív (TDA). Je absolventkou pedagogiky moderného tanca na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V štúdiu následne pokračovala na Concordia University v Montreale v Kanade, kde získala bakalársky titul v odbore choreografia súčasného tanca (v triede Michela Montanara pôsobiaceho v Cirque du Soleil), a v odbore džezového spevu. Neskôr  pokračovala na University of Stavanger v Nórsku v odbore interpretácia moderného tanca. Svoje štúdium zavŕšila v mexickom Querétare na tanečnom konzervatóriu, kde sa zamerala na techniku džezového tanca.

V súčasnosti sa Zuzana Burianová venuje vlastnej choreografickej tvorbe, pedagogickej práci s profesionálmi aj amatérmi, tvorbe tanečných filmov a zároveň hosťuje v tanečných inscenáciách. Vedie súbor Tanečné divadlo Alternatív (TDA), kde od roku 2003 intenzívne spolupracuje s tanečníkmi, hudobníkmi a filmármi. V poslednom čase veľmi intenzívne spolupracuje s filmovými a vizuálnymi umelcami zoskupenými v združení DogDocs, s renomovanými choreografmi a profesionálnymi, ale aj amatérskymi tanečníkmi. V centre tanca a pohybu Labyrint v Žiline učí súčasný a džezový tanec, techniku José Limona a kontaktné improvizácie. Systematicky rozvíja komunitnú umeleckú spoluprácu v žilinskom regióne, svojou rozsiahlou pedagogickou prácou aktívne prispieva k rozvoju tanečného umenia v Žiline a okolí. Spolupracovala s mnohými významnými zahraničnými pedagógmi a choreografmi (napríklad: Ray Chung, Daniel Lepkoff, David Zambrano, Julyen Hamilton, Daniel Tinazzi, Jane Panetta, Chrysa Parkinson, Edna Lima, Joe Alegato, Sebastian Prantl, Sophie Billy, Alain Washington, Mathew Hawkins). Ako choreografka úzko spolupracuje s Bábkovým divadlom v Žiline a so žilinským Mestským divadlom. Ako autorka a performerka sa podieľala na mnohých site specific projektoch doma a aj v zahraničí.

Prvé obdobie jej tvorby v Tanečnom divadle Alternatív je definované spracovaním osobných výpovedí nabitých vášnivou objaviteľskou energiou, s ktorou skúma a prekračuje hranice tém a ich pohybového vyjadrenia. Sú to napríklad tanečné projekty Denníky (2009), Jablko (2001), Nezastihnuté (2002), To my (2007), Očakávania (2012), Dandó (2013), Egoland (2013). Neskôr sa k nim pridružili projekty zaoberajúce sa témami sociálno-spoločenského kontextu a kultúrnej identity. Medzi ne patria napríklad projekty: Konverzácie (2014), Kto z Koho, 30 rokov cesty (2016), Framing (2017), Indigo (2017), i – Strata identity (2018). Mnohé z týchto diel našli svoj umelecký filmový pendant či boli priamo prepracované do filmovej podoby.

Je spoluautorkou tanečných filmov v spolupráci s TDA a vytvorila choreografie a réžiu pre tanečné filmy, napríklad Kto z Koho (2012), 30 rokov cesty TDA (2016), Reč Dychu/Speech of a Breath (2007), The Way You Speak (2007), Denníky (2010), Tragoolater (2013), Keď srdce správne bije (2017) , Ľubošov regres (2012). Filmy The Way You Look Around (2007) a Lionel Goulux (2007) prezentovala počas pôsobenia na Concordia University v Montreale. Okrem toho je autorkou krátkych filmových produkcií, ktoré boli výslednou prezentáciou tematicky zameraných rezidencií, workshopov a seminárov.

Spolupracovala na niekoľkých tanečných filmových projektoch s významnými choreografmi a režisérmi (napríklad: Matej Matejka a Milan Kozánek – Konflikt apatie, David Butula – Hlasy těla, Peter Pikna – Denníky, o. z. DogDocs, …). Dlhodobo sa venuje organizovaniu a vedeniu umeleckých dielní pre ľudí so špeciálnymi potrebami, s mentálnym postihnutím, organizuje festival Jašidielňa v Žiline a spolupracuje s Nadáciou Krajina harmónie. Zaujímavá je aj jej hudobná a spevácka aktivita, ktorá priamo ovplyvňuje aj jej tvorbu džezovou, world a etno rytmikou. Tieto hudobné formy sú priamo zakomponované do jej choreografií. Je speváčkou skupiny Balkanansambel, takisto vystupuje v hudobnej formácii CVD combo, a v džezovom Big bande Konzervatória J. M. Hurbana v Žiline.

Interpretačne a tvorivo prispela do choreografií umelcov: Jaroslav Viňarský, Mathew Roggers, Carmen Ruiz, Milan Kozánek, Peter Šavel, Katarína Brestovanská, Kiani Del Valé, Daniel Raček, Kei Mimakiová a ďalší.