Svetozár Sprušanský
Trailery vybraných inscenácií

Dobro,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra.

Vassa,

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov

Archív: Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov.

Sen noci svätojánskej,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov.

Ženba,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov.