Marián Amsler
Profil

Marián Amsler je absolventom odboru divadelná dramaturgia a postgraduálneho štúdia v odbore činoherná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Jeho inscenácie Čechovových hier Platonov a Ivanov, ktoré vznikli na školskej pôde, boli ocenené na medzinárodných divadelných festivaloch vo Varšave, v Prahe a v Brne. Za obe inscenácie získal cenu Dosky v kategórii Objav sezóny. Po skončení štúdia režijne spolupracoval s mnohými slovenskými i českými divadlami (Činohra SND, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo v Martine, Divadlo Aréna v Bratislave, Dejvické divadlo v Prahe, Divadlo Petra Bezruča v Ostrave, Činoherné štúdio v Ústí nad Labem). V roku 2005 sa stal spoluzakladateľom nezávislého Divadla Letí v Prahe, ktoré sa dodnes sústreďuje výhradne na súčasné dramatické texty. Od roku 2008 pôsobil ako interný režisér v HaDivadle v Brne a v rokoch 2010 – 2014 bol aj jeho umeleckým šéfom. V rokoch 2015 – 2018 bol režisérom a umeleckým šéfom v Divadle ASTORKA Korzo ´90. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na Katedre réžie a dramaturgie.