Ľubomír Vajdička
Fotografie vybraných inscenácií

Nemá kocúr večne hody,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Bratia Jurgovci,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Vládca Oidipus,

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jana Nemčoková. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jana Nemčoková. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jana Nemčoková. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jana Nemčoková. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Jana Nemčoková. Archív: archív Slovenského národného divadla, Bratislava