Matúš Oľha
Profil

Matúš Oľha študoval v rokoch 1978 – 1984 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia pod vedením Tibora Rakovského a Juraja Svobodu. Už ako študent pôsobil v súbore Malé divadelné štúdio v Košiciach, kde režíroval napríklad Čapkovu Bielu nemoc (1982) a Majakovského Komické mystérium (1983). Počas štúdia VŠMU zaujal inscenáciou Bukovčanovej drámy Kým kohút nezaspieva (1982). V profesionálnom divadle sa uviedol ako režisér Shakespearovou Búrkou v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (1983, v rámci Zvolenských hier zámockých), neskôr tam režíroval aj svoju absolventskú inscenáciu Ostrovského Vlci a ovce. V rokoch 1984 – 1988 pôsobil ako interný režisér v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, 1988 – 2005 v Divadle SNP v Martine (dnes ako Slovenské komorné divadlo). S ansámblom martinského divadla pripravil na základe vlastnej dramatizácie Timravinho textu inscenáciu Skon Paľa Ročku (1995), ktorá získala úspechy doma i v zahraničí. Hosťoval v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Mestskom divadle v Žiline, v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Moravskom divadle v Olomouci a ďalších. Spolupracuje aj s ochotníckymi súbormi ako napr. Divadelný súbor Jána Chalupku v Brezne. S týmto súborom sa zúčastnil na viacerých prehliadkach doma aj v zahraničí (Česko, Gruzínsko). Pre Slovenskú televíziu vytvoril niekoľko inscenácií, dokumentárnych filmov a publicistických relácií (Ježova koža, 1993; Dlhá cesta domov, 1995; Storočie divadla v Černove, 1995; Aurel Stodola, 2001; sedemdielny cyklus Slovenské rody: po stopách Turzovcov, 2010 a i.). Je autorom dvoch monografických prác (Spovede divadelníkov, 2016; Divadlo a divadelníci, 2018 ), v ktorých reflektuje prácu viacerých osobností slovenského divadla. Venuje sa aj divadelnej a dokumentárnej fotografii. Ako divadelný fotograf pracoval pre viaceré slovenské divadlá (SKD Martin, Divadlo Astorka Korzo ´90, DAD Prešov, Opera Banská Bystrica a i.). Ako fotograf mal aj niekoľko individuálnych výstav. Od roku 1999 sa venuje pedagogickej činnosti na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore režijná tvorba.