Jakub Nvota
Fotografie vybraných inscenácií

Palárik (a to jeho teátro),

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Fotogaléria

Foto: Róbert Tappert. Archív: archív Divadla Jána Palárika v Trnave

Fotogaléria

Foto: Róbert Tappert. Archív: archív Divadla Jána Palárika v Trnave

Fotogaléria

Foto: Róbert Tappert. Archív: archív Divadla Jána Palárika v Trnave

Fotogaléria

Foto: Róbert Tappert. Archív: archív Divadla Jána Palárika v Trnave

Fotogaléria

Foto: Róbert Tappert. Archív: archív Divadla Jána Palárika v Trnave

Jánošík,

Divadlo Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Chvostek. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Chvostek. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Chvostek. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Chvostek. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Peter Chvostek. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Tučné prasa,

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov

Fotogaléria

Foto: René Miko. Archív: archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov