Valeria Schulczová
Fotografie vybraných inscenácií

Rimanka,

Štátne divadlo Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Fotogaléria

Foto: Ján Štovka. Archív: archív Štátneho divadla Košice

Aj múdry schybí,

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Doktor Macbeth,

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Bratislava