Eduard Kudláč
Profil

Eduard Kudláč absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zúčastnil sa odbornej stáže na letnej škole Summer Academy for Performing Arts v bulharskej Sofii. V roku 2000 založil divadelné združenie pod názvom phenomenontheatre ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo, ktorá sa prioritne sústredila na pohybové a neverbálne formy divadla. V rovnakom období hosťoval ako dramaturg v Bábkovom divadle Žilina. Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, kde režijne pracuje najmä s mladým hereckým súborom. V pozícii vedúcej osobnosti žilinského divadla podporuje odvážny repertoár zameraný predovšetkým na súčasnú drámu slovenskej a zahraničnej proveniencie a iniciuje tvorbu pôvodnej hry pre domáce divadlo. Ako režisér a dramaturg preferuje súčasnú nemeckú dramatiku a zameriava sa tiež na nekonvenčnú interpretáciu klasických nedramatických textov.

Niektoré inscenácie v réžii Eduarda Kudláča boli úspešne prezentované aj v zahraničí – na medzinárodných festivaloch alternatívneho divadla rezonovala jeho inscenácia Opis obrazu/Bildbeschreibung (Mestské divadlo Žilina, 1999) a inscenácia korektúra korektúry (2000) hosťovala v divadlách v Prahe, Ostrave, Novosibirsku, Aténach, Dortmunde, Regensburgu. Je držiteľom ceny DOSKY v kategórii Objav sezóny za inscenáciu Jsem absolutní vůle (VŠMU, 1997) a jeho inscenácie získali niekoľko významných ocenení festivalu Nová Dráma/New Drama. Okrem intenzívnej práce v domovskom divadle pravidelne hosťuje vo viacerých slovenských divadlách (ŠD Košice, Činohra SND, Štúdio L + S Bratislava).