Sláva Daubnerová
Fotografie vybraných inscenácií

Povstanie,

Divadlo Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šymon Kliman. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šymon Kliman. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šymon Kliman. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šymon Kliman. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šymon Kliman. Archív: archív Divadla Aréna, Bratislava

Hamletmachine,

Divadlo P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Cely,

Divadlo P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava

Fotogaléria

Archív: archív Divadla P.A.T., Bratislava