Adriana Totiková
Fotografie vybraných inscenácií

Druh:žena,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Fotogaléria

Foto: Peter Jurík. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Peter Jurík. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Peter Jurík. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Peter Jurík. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Fotogaléria

Foto: Peter Jurík. Archív: archív Divadla Andreja Bagara, Nitra

Violka Fialka a Móric Modrý,

Bábkové divadlo Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Fotogaléria

Foto: Milo Fabian. Archív: archív Bábkového divadla Žilina

Žena cez palubu,

Štúdio 12, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šimon Ondruš. Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šimon Ondruš. Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šimon Ondruš. Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šimon Ondruš. Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava

Fotogaléria

Foto: Šimon Ondruš. Archív: archív Divadelného ústavu, Bratislava