Lucia Holinová
Profil

Lucia Holinová (1973, Bratislava) je absolventkou Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave v odbore tanečné umenie – pedagogika moderného tanca. Ako interpretka pôsobila v súbore Allegro (1986 – 1990), v Tanečnom divadle Bralen (1990 – 1991) a v tanečnom súbore a dato. Spolupracovala s viacerými významnými slovenskými a zahraničnými choreografmi a režisérmi, ako napríklad s Mary Fulkerson, Marjolein Sinke, Allyson Green, Milanom Sládkom, Martou Polákovou, Annou Sedlačkovou, Šárkou Ondrišovou, Monikou Čertezni, Janou Terekovou a ďalšími. Holinová pôsobí ako choreografka, tanečníčka, pedagogička, tanečná dramaturgička a šéfredaktorka časopisu TANEC.

V duete s Milanom Kozánkom Gagarin Holinová ešte počas štúdia na VŠMU jasne definovala charakter nasledujúcej tvorby. Najmä svojím prístupom ku kontaktnej technike a partnerskej práci nastoľuje vzťahové témy bez emocionálneho pretlaku, zobrazuje ich skôr cez objektivizujúcu prizmu principiálneho záujmu a pátrania po spúšťacom mechanizme napätí a konfliktov. V ženskom duete Škára (1999) prvýkrát rozohrala variácie na tému skrývania a poodhaľovania vnútorného sveta. K tejto téme sa vrátila v inscenácii FUGA (2012). Novú dimenziu krehkosti a zraniteľnosti súkromia voči vonkajšej manipulácii a zneužívaniu rozvinula v inscenáciách WATCH (2015) a WATCH NOW (2016). V roku 2016 predstavila work in progress projekt Dunaj/Niveau Stable.

Na pozícii dramaturgičky spolupracovala s choreografkou Šárkou Ondrišovou na inscenáciách 4 MEN (SND 2011), Voda na vode (Divadlo elledanse 2011) a FROST (Balet Bratislava 2012), ako aj s Monikou Čertezni na projekte Hedy – Sólo pre jednu ženu a dvoch mužov (SND 2017) a s Janou Terekovou na inscenácii 70 sukien mala (2018).

V roku 2014 založila spolu s Monikou Čertezni, Danielom Račekom a Annou Sedlačkovou občianske združenie Neskorý zber, v ktorom sú združení tanečníci v zrelom veku. V tomto zoskupení vytvorila v kolektívnej choreografii inscenáciu Zámerné čakanie (Divadlo elledanse 2014), do ktorého vniesla okrem výborného partnerského pohybového materiálu aj jemné nastavenie dramaturgie obrazov.

V roku 1996 sa významne podieľala na založení Asociácie súčasného tanca a medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe. V rokoch 2001 – 2002 bola spoluautorkou a manažérkou projektu Tanec v Aréne, v rámci ktorého sa pravidelne uvádzali diela slovenských choreografov na scéne Divadla Aréna v Bratislave. V rokoch 2010 – 2013 bola výkonnou riaditeľkou Divadla a Tanečnej školy elledanse. Od roku 2014 pôsobí ako šéfredaktorka časopisu TANEC, štvrťročníka o tanci a pohybovom umení. Zároveň pravidelne organizuje tanečné hodiny v integrovanom pohybovom divadle LEN TAK TAK, v ktorom tanečníci spoločne tancujú s ľuďmi s fyzickým postihnutím. Pre toto divadlo vytvorila inscenáciu PI STORY (2015) z histórie Pisztoryho paláca v Bratislave.

V pedagogickej práci sa venuje technike súčasného tanca, improvizácii, kontaktnej improvizácii, Alexandrovej technike a integrovanému tancu.