Soňa Kúdeľová
Profil

Soňa Kúdeľová (1992) pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreografka, tanečnica, performerka a lektorka. Študovala tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici a neskôr v štúdiu pokračovala na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Teoreticky sa orientovala na paralely tanca a iných druhov umenia naprieč dejinami. Štúdium ukončila prácami intermediálne prepájajúcimi tanec s inými druhmi umenia Analýza pohybu vo filme Wima WendersaPina“ a Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení.

V rozmedzí rokov 2017 – 2020 vytvorila Kúdeľová v spolupráci s platformou Batyskaf trilógiu sólových tanečných inscenácií – Autopilot, Autocorrect a Autonomy. Od roku 2020 rozpracováva nový projekt, kolektívnu participatívnu performanciu nazvanú Zvuky ticha/SOUND OF SILENCE.

Spolupracovala aj na inscenácii Manifest Možností (Petra Fornayová) a kolektívnom procese multimediálnej inštalácie Čiary (2021). Participovala na projektoch Do Dna (mimoOs), Game (Tomáš Danielis) – na rezidenciách v Budapešti a Grazi, a na viacerých výskumných projektoch, či performanciách v rámci rôznych podujatí v rozličných priestoroch Bratislavy (Biela Noc, JAMA, Galéria mesta Bratislavy, Dobrý Trh, Galéria Umelka) a s viacerými umelcami (Barbora Janáková, Lukáš Bobalík, Dominika Koššová, Jonatán Pastirčák a ďalší).

Kudeľová je tiež spoluzakladateľkou kontinuálneho vzdelávacieho projektu Telohra. Na základe jej spolupráce s Borisom Vitázkom vzniklo interdisciplinárne občianske združenie CHAOSMOS. Platforma zastrešuje umelcov aktívnych v tanečnom, performatívnom a audio-vizuálnom umeleckom prostredí. Zameriava sa na tvorbu a prezentáciu performatívnych a pohybových diel s dôrazom na vizuálnu estetiku, ktorú spolutvoria inovatívne média a technológie. Umelci vo výstupoch projektu prezentujú kolektívne kreatívne procesy, tanečnú tvorbu obohacujú o autonómne kritériá zúčastnených médií.

Soňa Kúdeľová je členkou rady PlaST– Platforma pre súčasný tanec a koordinátorkou Rezidenčného centra pre tanec a performatívne umenie – Telocvičňa v Novej Cvernovke. Tu tiež pracuje ako koordinátorka rezidentov v rámci projektov Reaktor a Residance.