Milan Kozánek
Profil

Milan Kozánek (1970, Bratislava) absolvoval štúdium pedagogiky moderného tanca na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. Po mnohých skúsenostiach v slovenských súboroch moderného a súčasného tanca spolupracoval s choreografmi v zahraničí ako Robert Galvan (Argentína, Švajčiarsko), Willi Dorner (Rakúsko), v skupine Denise Lampart, v skupine Molteni Philippa Egliho a v Zürišskej Štátnej Opere (Švajčiarsko). Zúčastnil sa aj na tvorbe niekoľkých projektov choreografky Zuzany Hájkovej.

Od roku 1993 sa venuje vlastnej choreografickej tvorbe, v roku 1995 získal ocenenie na Choreografickej súťaži Bratislava 95. Ako hosťujúci choreograf spolupracoval s Divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Divadlom Andreja Bagara v Nitre, tanečnou školou SEAD v Salzburgu (Rakúsko) a Fakultou umení na Univerzite v Calgary (Kanada).

V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou tanečnú spoločnosť Artyci, v ktorej sa venujú rovnakým dielom choreografickej aj pedagogickej činnosti. Ich spoločnú prácu prezentovali na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko, Čína a i.).

Po viac ako dvadsiatich rokoch výskumu a pedagogickej praxe v inštitúciách SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance (v rokoch 2005 – 2006 asistent riaditeľky Susan Quinn, interný tanečný pedagóg a choreograf; od 2007 pôsobil ako odborný poradca), Tanzquartier Wien, Konservatorium Wien University, Northern School of Contemporary Dance (Leeds), TIP – School for Dance, Improvisation and Performance (Freiburg) či University of Calgary, si vytvoril vlastný pedagogický prístup a systém.

Vo svojej choreografickej tvorbe sa venoval okrem pevne choreograficky ukotvených diel aj projektom postaveným výhradne na štruktúrovanej improvizácii (Tvrdé pristátie, Nový Rituál, Numen@Lumen.sk). V rokoch 2008 až 2016 uviedol improvizované „dance – talk show“ Couch Corner. Projekt sa stal platformou pre stretávanie skúsených tanečných performerov z rôznych miest v improvizovanej obývačke na javisku. Témy jednotlivých performatívnych stretnutí sú filozofické a aj úplne prozaické. Často súviseli s tancom, so samotnými účinkujúcimi a s mestom, v ktorom sa predstavenie odohrávalo.

Milan Kozánek od roku 2010 rozvíja intenzívnu umeleckú spoluprácu s tvorcami a divadelnými interpretmi, ktorí hľadajú prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom, hlasom a spevom. Bol súčasťou mnohých výskumných divadelných projektov, na ktorých spolupracoval s divadelníkmi z umeleckých zoskupení ako Studio Matejka (Poľsko), Teatr Pieśń Kozła (Poľsko), Rēs Ratio Network (Grécko), Med a prach (Slovensko). V spolupráci s vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia Med a prach, Andrejom Kalinkom, sa podieľal na tvorbe diel Kráľ (2017), eu.genus (2018) a projektu Nezaujímavý krik (2019).

Počas celej svojej doterajšej umeleckej kariéry sa kontinuálne venuje vzdelávaniu ľudí bez predchádzajúcej pohybovej skúsenosti. Hlavnou témou a fascináciou pri jeho umeleckej, ale aj pedagogickej práci je človek. Svoje poznatky z anatómie spája s poznatkami z východných filozofií a taoizmu. Jeho tvorivý vzťah k východnej filozofii nachádza impulzy v štúdiu japonskej a čínskej kaligrafie, z praxe intuitívnej lukostreľby, inšpiráciu čerpal aj zo systému bojového umenia I Liq Chuan majstra Sam F.S. China. Teoreticky a prakticky sa venuje štúdiu jednej z najstarších kníh I-Ťing (Kniha premien).