Ján Ševčík
Profil

Choreograf, tanečník, režisér, pedagóg Ján Ševčík (1977, Bratislava) pochádza z umeleckej rodiny a tanečné a divadelné prostredie sa pre neho stalo prirodzenou súčasťou života. Mama, sestra a strýko boli dlhé roky tanečnými sólistami SĽUK-u a otec Milan Ševčík bol nielen dlhoročným popredným sólistom a neskôr tanečným pedagógom, ale aj šéfom tanečného súboru v rovnomennom telese.

Na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave Ján Ševčík vyštudoval choreografiu. V roku 2016 ukončil doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval u nás doteraz dostatočne neprebádanej téme – Tanec a film – dve médiá v pohybe. V nej sa okrem iného zaoberal zákonitosťami a potenciálom tvorivého procesu pri kreovaní tanečného filmu a vzájomnou interakciou oboch médií. Zaujímal sa o perspektívy jeho uplatnenia a o možnosti rozvoja tohto mladého, umeleckého druhu na Slovensku.

Ako tanečník pôsobil v umeleckom súbore Lúčnica, Bratislavskom divadle tanca, v divadle Nová scéna a v súbore Jána Ďurovčíka. V rokoch 2001 až 2011 pôsobil ako sólista a choreograf v Het Internationaal Danstheater – IDT v Amsterdame v Holandsku.

V Holandsku dostal aj prvé príležitosti rozvíjať svoj choreografický talent. V roku 2002 tu uviedol krátku tanečnú kompozíciu Cesta, v roku 2003 Beat (súčasť programu RHYTMmmm) a v roku 2004 Bunkoš (súčasť programu DANCE 4EVER).

V roku 2009 predstavil v Amsterdame s holandským súborom IDT svoju diplomovú prácu Bridges/Mosty pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave. V tom istom roku inscenoval pre Het Internationaal Danstheater choreografie The Rite (súčasť programu SPIRIT), The MaskAdelaars/Eagles (súčasť programu Stampende stilte). Inscenácia Adelaars /Eagles reprezentovala IDT na každoročnom prestížnom benefičnom podujatí Dans Benefiet Gala 2011 v holandskom Arnheme. Na tejto tanečnej prehliadke sa pravidelne prezentuje najlepšia tanečná tvorba divadelnej sezóny v Holandsku. Prezentácia Adelaars /Eagles Ševčíkovi otvorila dvere k umeleckej spolupráci s holandským prestížnym súborom Introdans, ktorý ju zaradil do svojho repertoáru. Pre tento unikátny holandský súbor vytvoril v tej istej divadelnej sezóne aj choreografiu Less/Málo.

Na Slovensku sa ako tvorca predstavil v súbore SĽUK, kde inscenoval tanečnú miniatúru Povedal som, Ty! (2009). Bol jedným z choreografov participujúcich pri tvorbe programu SĽUK-u Tanec medzi črepinami (2012), ako aj v programe Krížom-Krážom (2013).

Doma sa ako choreograf predstavil aj v roku 2010 v komponovanom večere súčasnej choreografickej tvorby Baletu SND Made in Slovakia (Jaroslav Ivanenko Narodeniny, Šárka Ondrišová 4MEN, Ján Ševčík Povolať!, Igor Holováč Anjeli nad mestom). V SĽUK-u v tom istom roku choreograficky spolupracoval na tanečnej inscenácii Chorea SlovacaTanečné Etudy pre SĽUK.

V súčasnosti ako choreograf naďalej príležitostne spolupracuje so SĽUK-om, Baletom SND a holandskými súbormi Introdans a deWereldDansFabriek. Jeho tvorba je poznačená silným vzťahom k folklórnym koreňom, najmä k ľudovému tancu, ktorý bol pre neho akousi vstupnou bránou do sveta tanca a divadla. Jeho záujem o médium tanečného filmu, adaptovanie tanečných inscenácií pre filmový formát bolo doposiaľ ohodnotené mnohými oceneniami na zahraničných festivaloch, prehliadkach a súťažiach tanečných filmov.

Od decembra 2011 zastáva funkciu umeleckého vedúceho tanečnej zložky a choreografa v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK).