Tomáš Danielis
Fotografie vybraných inscenácií

Equilibrium,

Balet Moskva

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Mainly Love,

Tomáš Danielis

Fotogaléria

Foto: Ján Chmelík. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Ján Chmelík. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Ján Chmelík. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Ján Chmelík. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Ján Chmelík. Archív: archív Tomáša Danielisa

Locus / concept of me,

Tomáš Danielis

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa

Fotogaléria

Foto: Elena Pushkina. Archív: archív Tomáša Danielisa