Debris Company
Trailery vybraných inscenácií

WOW!,

Debris Company, Bratislava

Autor videa: Juraj Chĺpik. Archív: archív Debris Company, Bratislava.

EPIC,

Debris Company, Bratislava

Autor videa: Juraj Chĺpik, Martin Piterka. Archív: archív debris company/umenie a ľudia!.

Soliloquy,

Debris Company, Bratislava