Choreography
Contributors

Main author

 • Monika Čertezni

Expert cooperation

 • Tomáš Danielis
 • Soňa Ferienčíková
 • Lucia Holinová
 • Miroslava Kovářová
 • Milan Kozánek
 • Andrej Petrovič
 • Radoslav Piovarči
 • Jana Tereková
 • Milan Tomášik
 • Jaro Viňarský
 • Stanislava Vlčeková
 • Jozef Vlk
 • Zuzana Burianová
 • Petra Fornayová
 • Zuzana Ďuricová Hájková
 • Zuna Vesan Kozánková
 • Šárka Ondrišová
 • Marta Poláková
 • Renáta Ptačin
 • Ján Ševčík
 • Vladislav Šoltýs
 • Katarína Zagorski

Expert editor

 • Dáša Čiripová

Language editor

 • Zuzana Ferusová
 • Mária Kvasayová
 • Hana Rafčíková

Translations

 • Lucia Faltinová 
 • Ivan Lacko 

Photos and recordings

 • archív Artyci
 • archív bees-R
 • archív BOD.Y
 • archív Tomáša Danielisa
 • archív debris company/umenie a ľudia!
 • Archív Divadelného ústavu, Bratislava
 • archív Divadla elledanse, Bratislava
 • archív Divadla Štúdio Tanca, Banská Bystrica
 • archív Liptovského divadla tanca, Liptovský Hrádok
 • archív Milana Tomášika
 • archív ME-SA
 • archív Radoslava Piovarčiho
 • archív RESERVA
 • archív SKOK!
 • archív Slovenského národného divadla, Bratislava
 • archív Tanečného divadla Alternatív
 • archív Asociácie súčasného tanca
 • archív Artyci
 • archív L.A.B, archív Bubla company
 • archív Jána Ševčíka
 • archív Vladislava Šoltýsa
 • archív Kataríny Zagorski
 • et al. 

Authors of photos and recordings

 • Marián Baláži
 • Maroš Baran
 • Filip Beniač
 • Hana Bi
 • Tomáš Bokor
 • Martina Bolebruchová
 • Peter Brenkus
 • Vojtěch Brtnický
 • Martin Čech
 • Tomáš Danielis
 • Stanislav Dobák
 • Matúš Druga
 • Michal Druga
 • Ermanno Foti
 • Vlado Holina
 • Ján Humaj
 • Juraj Chĺpik
 • Ján Chmelík
 • Richard Chomo
 • Viliam Jánošík
 • Alexandra Jitauriuc
 • Mária Júdová
 • Noro Knap
 • Lukáš Kodoň
 • Peter Kotrha
 • Eggor Kree
 • Katarína Križanovičová
 • NAT KUZ
 • Lea Lovišková
 • Martin Malo
 • Marek Moučka
 • Ľubomír Nikoli
 • Ivan Ölvecký
 • Marcel Pazman
 • Martin Piga
 • Martin Piterka
 • Linda Průšová
 • Elena Pushkina
 • Eva Racová
 • Peter Snadík
 • Igor Šmitka
 • Adam Šoltés
 • Roland Vančo
 • Katarína Vargová
 • Monika Vaškorová
 • Ján Viazanička
 • Drago Videmšek
 • Jaro Viňarský
 • Tomek Wierzbicki
 • Natália Zajačiková
 • Ján Ševčík
 • et al. 

Responsible editors

 • Lukáš Kopas
 • Milo Juráni

Responsible publisher

 • Vladislava Fekete, director of The Theatre Institute